Efter att en utredning gjorts, den så kallade Västtågsutredningen, föreslås nu ett antal nya tågstationer i Västra Götaland. Inga av dessa finns i Skaraborg. Enligt utredningen var det inte lika gynnsamt att placera nya stationer på tågsträckorna i Skaraborg för att öka resandet.

På sträckan mellan Borås och Värnamo föreslås nya stationer i Länghem, Hillared och Grimsås. På sträckan Öxnered (vid Vänersborg)- Halden föreslås nya stationer i Dals Rostock, Bäckefors, Brålanda och Frändefors.

För Västra stambanan anges att högsta prioritet ska vara att verka för förbättrad kapacitet och robusthet. Tidigare har regionen beslutat om att skjuta till medel för att utreda ett nytt dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås.

Regionstyrelsen har ställt sig bakom att skriva in de nya stationerna i ett dokument med en målbild för tågtrafiken 2035. Frågan går vidare till regionfullmäktige.