Det är Länsförsäkringar som har tagit fram den alarmerande statistiken som visar på att Sveriges lastbilschaufförer i genomsnitt tittar på sin telefon lite mer än tre gånger per timme under körning.

Enligt undersökningen, som genomfördes genom intervjuer bland 400 åkerier i landet, är siffran densamma bland både män och kvinnor.

– I grunden handlar det mycket om beteende och vanor. Att få till attitydförändringar tar tid. Det finns i dag också en mängd olika tekniska lösningar som påminner om att ta på sig bälte eller att inte använda mobilen under körning, säger Anders Wallstenius och fortsätter:

– I Danmark har man infört ett system där man efter tre bötestillfällen får indraget körkort. Det skulle vara intressant att se vad det har resulterat i och om det skulle kunna vara ett incitament som krävs för att få bukt med mobilbeteendet.

”Många tänker inte på det”

Det är sedan februari förra året olagligt att använda sin telefon eller annan kommunikationsutrustning under färd.

– Det många kanske inte tänker på är att lagen förutom mobil även innefattar surfplattor, GPS, datorer, kommunikationsradio eller färddator. Att knappa in nya adresser i sin GPS under tiden man kör är minst lika farligt ur trafiksäkerhetssynpunkt som att titta ner i mobilen, säger Wallstenius.