Under 90-talet var Köpstaden utanför Axvall en besöksattraktion med 30 butiker som lockade shoppingsugna från hela Skaraborg. Men nyhetens behag falnade snabbt, butiker flyttade in och ut i rask takt och under 2000-talet var det kris.

Fame world skulle bli räddningen 2005, men även då svek besökarna. Efter bara en månad hopades problemen och snart knackade fordringsägarna på dörren.

Läs mer: Köpstaden - en spökgalleria

2010 köpte Parks and resorts, Skara sommarlands ägare, Köpstaden för 15 miljoner. Men de hade inga planer på att återuppliva gallerian, istället beslutade de sig för att riva den 2012.

Men rivningsdatumet beslutades aldrig och dröjde. Nu har väggar i Köpstaden omfattande angrepp av svartmögel, enligt en materialinventering som gjorts inför ombyggnaden. Nu har Skara Sommarland ansökt om rivningslov och bygglov för att anlägga en parkeringsplats istället.

Enligt handlingarna är planen att rivningarna ska börja i september 2017. Arbetet kan ta två-tre år inräknat återställning av marken.

Köpstaden är cirka 20842 kvadratmeter stor, eventuellt planerar man att spara 2500 kvadratmeter av byggnaden mot Skara Sommarland att använda som lager, verkstad, entrékassor och omklädningsrum till säsongsanställda. Kupolen och växthusen ska man se om någon vill hämta.

Därefter ska man asfaltera över marken och göra parkeringsplatser av det.

Vad arbetet kommer att kosta är enligt handlingarna under utredning.