Vid tvåtiden på torsdagseftermiddagen rullade bussen med sammanlagt ett 20-tal representanter från företaget Northvolt, Skövde och Mariestads kommuner samt delar av övriga Skaraborg in på en parkering vid Västerängsvägen i Mariestad, ett stenkast från E20 och utfarten mot Skövde.

Här på en stor åker vill Skövde och Mariestad att företaget etablerar sin planerade batterifabrik, en fabrik som man uppger blir Europas största och med cirka 3 000 anställda.

Tio kommuner, åtta svenska och två finska, återstår i kampen om etableringen. De senaste veckorna har representanter från företaget rest runt och diskuterat med kommunerna och tittat på de föreslagna etableringsplatserna.

Sist ut, på torsdagen, var alternativet Skövde/Mariestad.

Nu börjar vi få lite perspektiv och kan börja syna korten på ett lite annat sätt än vi kunde tidigare och vi är väldigt imponerade av den presentation som Mariestad och Skövde har gjort idag. Det ska bli väldigt intressant att analysera de här kommunerna relaterat till de andra. Sen får vi se vad utfallet blir, säger Peter Nygårds.

Vilka fördelar kan det finnas med en etablering på landsbygden?

Det finns många fördelar. Det är ju närhet, samarbetsformer, det är kanske inte samma hårda konkurrens om arbetskraften som det kan vara i stora tillväxtområden som Göteborg exempelvis. Det finns också en lite, vad ska man säga, jäklar anamma här, att visa upp sig, att det här kan vi, det här kommer vi att lyckas med. Den attityden tror vi är väldigt viktig för en etablering.

Vad gör alternativet Skövde/Mariestad extra intressant?

Det som beskrivits väldigt mycket i dag är samverkan mellan utbildning, högskolan, Gothia Science Park och industrin. Det där tror vi är en oerhört viktig förutsättning för att en kommun ska vara attraktiv, säger Peter Nygårds.

Här finns också en historik där man visat styrka i omställning med övrig industri, det är också viktigt, tillägger Fredrik Hedlund.

Vilken är er största utmaning?

Vi ser det här som en samling utmaningar i olika steg som alla måste tas om hand och vi har en plan för hur de ska attackeras. Jag vill inte peka ut en utmaning som är större än någon annan. Logistiken är en, men det finns andra områden också, säger Hedlund.

Efter torsdagens besök kommer företaget nu analysera de olika alternativen och reducera antalet kommuner. Något man säger ska ske så snart som möjligt.

Vi kan inte hålla på och jobba med tio kommuner och förhandla om det ena och det andra. Nu kommer vi gå ner i ett mer hanterbart antal och sen får vi återkomma till de kommuner vi vill jobba vidare och diskutera ytterligare med, förklarar Peter Nygårds.

Hur många är ett hanterbart antal?

Vi planerar att gå fram i miljötillståndsprocessen med två olika platser just av det skälet att det finns en risk att vi fastnar i processen. Vi vill kunna växla spår utan att behöva gå tillbaka till selektering, fortsätter Nygårds.

När kommer besked om vilka som går vidare?

Så fort vi hinner, vi jobbar ganska hårt. Vi ska i alla fall vara klara med den här processen och presentera kommunerna före sommaren.

Vad talar för Finland före Sverige?

Finland har gruvindustrin, det är ju en fördel. Finland har kanske en snabbare miljöprocess än man har i Sverige. Det kan ju också vara en fördel.

Och vad talar för Sverige?

Det är ett större land med större förutsättningar att hitta en bra industriell miljö där vi ska verka i. Att få ett attraktivt samhälle där vår blivande arbetskraft vill bo och verka är också viktigt. Och det ska finnas bra samhällssvervice. De förutsättningarna är lite bättre i Sverige, generellt sett, säger Nygårds.