1. Det i mars prognostiserade underskottet på 39 miljoner, samma underskott som Skara inte lyckats ta sig ur på flera år, ledde i enlighet med de ekonomiska styrprinciperna till kraftiga åtgärdspaket som beslutades i våras i såväl omsorgen som skolan. Denna gång har åtgärder prioriterats som inte ska leda till ökade kostnader och viten. Arbetet med att komma in i ekonomisk ram är omfattande och långsiktigt!

Relaterat till artikeln

2. Det finns inget nytt avtal alls med någon friskola i nuläget, definitivt inget hemligt sådant. Det som finns är en avsiktsförklaring om att tillsammans med regionen och Olinsgymnasiet hitta förslag på samarbeten som leder till ökad kvalitet och lägre kostnad. Därför arbetar huvudmännens skolledare med att ta fram ett förslag på avtal som politiken i Barn och utbildningsnämnden ska ta ställning till den 24 oktober. De 15 miljoner som avsatts för uppdatering av lokalerna på Katedral omfattar vår egen fastighet och hela skolan, alltså i stor omfattning de kommunala eleverna. En välbehövlig satsning på Katedralskolan! Även en eventuell hyresgäst kommer genom ett hyresavtal att bidra till en bättre ekonomi för den kommunala skolan som idag har höga kostnader för tomma lokaler.

Relaterat till artikeln

3. Det var inte de ekonomiska förutsättningarna i budgeten som skolchefen lämnade på grund av, utan det faktum att arbetsgivaren konkret ställde sig bakom det senaste avtalet om tillitsbaserat ledarskap och avskaffandet av den tidigare formen av arbetsplatsförlagd tid. Detta har denne skolchef varit tydlig med.

Relaterat till artikeln

Nu måste denna falska ryktesspridning få ett slut, så att verksamheterna kan få arbeta i lugn och ro. Dessa felaktiga utspel är inte på något sätt konstruktiva utan bidrar endast till skapandet av oro och en falsk, negativ bild av utvecklingen. Detta är inte något som gör Skara väl! Om det finns frågor, eller felaktiga rykten som är så enkla att motbevisa som i den senaste i raden av anonyma insändare, så är var och en varmt välkommen att vända sig direkt till oss i den politiska ledningen. Vi talar gärna om de framtidssatsningar och reformer som nu görs för att Skaras skolor ska vara fortsatt attraktiva och goda arbetsplatser!

Lars Berg (C)

Leif Brohede (KD)

Karl-Gustav Bynke (L)

Lotta Grönlund Plöen (M)

Ylva Pettersson (M)

Se SkLT:s debatt - ett år efter valet:

Relaterat till artikeln