Närhälsan i Vara kritiseras sedan av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att inte ha erbjudit akut vård. Av klagomålet från mamman framgår det att hennes 16-åriga son hade fått utslag på kroppen, svullnat ansikte och läppar efter ett getingstick. När mamman åkte till vårdcentralen i hopp om att få vård blev svaret att de borde åka till akuten på sjukhuset en halvtimme bort istället. Mamman valde då istället att ringa en ambulans, som kom efter 20 minuter och personalen kunde då se till att pojken fick behandling omedelbart. …

IVO skriver i sitt beslut att pojken riskerade att "drabbas av en vårdskada på grund av uteblivet akut omhändertagande på vårdcentralen”.

Enligt ett yttrande från verksamhetschefen på vårdcentralen anser de att händelsen var mycket olycklig och att de vidtagit åtgärder så snart händelsen blivit känd, för att förhindra liknande händelser i framtiden.