Utvärderingen ska bland annat visa om målet med Hornborgasjön som en levande fågelsjö har uppnåtts, men också vad det har blivit för konsekvenser för naturvärden, lantbruket, turismen, friluftslivet och besöksnäringen runt sjön. Förhoppningen är att utvärderingen ska var klar runt årsskiftet.

– Jag är mycket glad över att vi genom gemensamma ansträngningar fått fram den här utvärderingen. Restaureringen av Hornborgasjön är ett projekt som har pågått under en lång tid och det är viktigt att efter utvärderingen göra de saker som krävs för att det ska bli så bra som möjligt för både fågellivet och för markägarna runt sjön. Mötet var bra och jag passade samtidigt på att bjuda in Generaldirektören till ett möte vid Hornborgasjön längre fram i vår, avslutar Sten Bergheden i ett pressmeddelande.

Med på mötet var även Anna-Helena Lindahl, Björn Persson, Erik Nordgren och Lisa Eriksson, samtliga från Naturvårdsverket.