Från en linje söder om Karlstad, Örebro och Stockholm kommer det bli extremt höga brandriskvärden i landet i helgen, detta framgår i ett pressmeddelande från MSB.

Myndigheten uppmanar allmänheten att vara försiktiga i värmen och med all typ av eld, eftersom den kan sprida sig snabbt och få konsekvenser.

– Förutom extremt höga brandriskvärden har vi dessutom en prognos med mycket starka vindar. Kombinationen innebär en större fara för liv och hälsa då området är tätbefolkat, säger Jakob Wernerman, operativ chef på MSB.