Regionfullmäktiges presidium har beslutat att ställa in fullmäktiges sammanträde 21 april, enligt ett pressmeddelande. Att minska risken för smittspridning anges som skäl samt att man vill undvika att ledamöter tvingas meddela förhinder, på grund av sjukdom, nedsatt immunförsvar eller liknande, och därigenom riskera ett ej fulltaligt fullmäktige.

– En annan viktig anledning är också att frigöra utredningsresurser på tjänstemannasidan och politiska resurser för att kunna hantera situationen runt covid-19 inom den närmaste tiden, säger Annika Tännström (M), regionfullmäktiges ordförande i pressmeddelandet.

Det uppges också att beslutet att ställa in mötet togs i samförstånd med partiernas gruppledare och att regionfullmäktiges ledamöter är informerade.

– De beslut som skulle behandlats på mötet kommer istället att behandlas på nästa sammanträde, vilket hålls enligt plan 19 maj, säger Annika Tännström i meddelandet.