Moderaterna i Skövde föreslår i sitt kommande trygghetspolitiska handlingsprogram för nästa mandatperiod ett kommunalt förbud mot tiggeri i Skövde. Det skriver partiet i ett pressmeddelande.

Fler och fler fall i Sverige där utsatta människor utnyttjas av människohandlare gör att partiet känner sig tvunget att agera. Inga sådana fall har avslöjats i Skövde, däremot har flera gånger personer som är i Skövde för att tigga avhysts från privat mark där de olovligt upprättat tillfälliga boplatser.

– Att tolerera tiggeri som försörjning i Skövde gör att vi är delaktiga i att döma generationer av människor, främst från Rumänien och Bulgarien, till utanförskap och fattigdom. Det är ovärdigt och oanständigt, säger Anders G Johansson, riksdagskandidat och gruppledare för Moderaterna i Skövde. i pressmeddelandet

Moderaterna har på riksnivån bjudit in regeringen till samtal om ett nationellt förbud mot tiggeri. I väntan på att ett sådant kan bli verklighet vill Moderaterna i Skövde ha lokala zoner i Skövde där tiggeri är förbjudet, i första hand i centrum och handelsområdena.

– Vi fattar inte det här beslutet lättvindigt, men har kommit fram till att det är nödvändigt. Utsatta människor vädjar till Skövdebornas givmildhet och löper samtidigt risk att både fastna i ett beroende av tiggeri som enda inkomst och att utsättas för grova brottslingar, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande. Detta är ett av flera förslag som återfinns i Moderaternas trygghetspolitiska handlingsprogram som ska presenteras före sommaren..