Händelsen som haft sitt rättsliga efterspel inträffade på Skövde resecentrum den 3 oktober förra året. Mannen har nu fått sin dom av Skaraborgs tingsrätt. Han ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Utöver åtalspunkten Grovt våld mot tjänsteman och grov misshandel som avser misshandeln av polismannen på Skövde resecentrum, döms mannen även för ett fall av våldtäkt, som inträffade i en lägenhet i Skövde i början av december.

Åklagaren har byggt sin bevisning i målet på filmerna från två övervakningskameror som finns uppsatta på resecentrum. Av filmerna framgår händelseförloppet tydligt. Bland annat syns hur polismannen ramlar till golvet med 31-åringen över sig, samt hur han därefter utdelat ett knytnävsslag mot polismannens ansikte och även dunkat hans huvud i golvet innan han fortsatt att slå honom med knytnävarna.

Mannen har därefter rest sig upp ochfortsatt misshandeln genom att stampa den liggande polismannen övernacken och den övre delen av ryggen. Detta trots att polismannen inte någon gång under misshandeln har rört på sig, framgår det i redogörelsen av händelseförloppet.

Även ett rättsintyg har avgetts efteren bedömning av övervakningsfilmerna. Av det framgår tydligt attvåldet har varit av allvarlig art. Utifrån övervakningsfilmerna och rättsintyget konstateras det i domen att det är styrkt att 31-åringen utdelat det våld och med de följder som åklagaren påstått.

31-åringen har i sin tur hävdat att han inte har förstått att männen var poliser och menar att han instinktivt har slitit sig loss från mannens grepp och då puttat omkull denne. Han säger också att han fått en tillfällig minnesförlust under den tid som misshandeln pågått.

Utifrån det som syns på övervakningsfilmerna tillbakavisar dock tingsrätten båda de påståendena och menar att 31-åringen har haft kontroll över sitt handlande. Det konstateras också att 31-åringen inte kan anses ha handlat i nödvärn då det inte förekommit något brottsligt angrepp mot honom. Istället har polisen i sin yrkesroll rätt att avvisa mannen när han betett sig som han gjort framhålls det.

Av den rättspsykiatriska utredningen som gjorts av 31-åringen framgår att han begått gärningarna under påverkan av allvarlig psykisk störning. Detta har inneburit att han haft en nedsatt förmåga att förstå vad han gjort, men inte att han saknat förmågan helt. Att han varit kraftigt berusad vid tillfället har också nedsatt hans handlingskontroll framgår det.

Ingetdera bedöms dock enligt domen vara hinder för tingsrätten att göra bedömningen att 31-åringen haft uppsåt med att utöva våldet mot polismannen. Man anser också att det är ställt utom all tvivel att 31-åringen varit medveten om att han haft att göra med poliser, då de agerat på ett sätt som inte går att ta miste på, även om man är onykter och psykiskt instabil. Därmed bedöms 31-åringen ha agerat uppsåtligt.