I Vara mötte justitieministern kommunpolisen Torbjörn Walthersson, de båda lokalpoliserna Anders Jonsson och Peder Karlsson samt Kajsa Roberg som är civilanställd, som fick ge uttryck för sina funderingar kring verksamheten.

Den första frågan handlade om antalet poliser och har därmed sin giltighet för hela polisorganisationen. I dag är alla politiker ense om att satsa på fler poliser. Johansson konstaterade att sittande regering redan gjort åtgärder för att gå åt det hållet.

– När vi kom in låg utbildningstakten på 600-700 poliser per år. Nu tar vi in 1 300 personer om året och ska upp till en takt på 2 000, säger Johansson.

– Vi satsar mer än vi någonsin gjort på polisen från och med i år och från nästa år går det ut rekordmånga från utbildningen, vilket börjar märkas då.

Vad gäller fördelningen av personal på lokal nivå kunde ministern däremot inte ge något besked.

– Hur de nya poliserna ska fördelas är inte jag som avgör, men det totala antalet kommer att öka kraftigt de kommande åren så det kommer det givetvis att märkas i hela organisationen, sa Johansson.

Justitieminister frågade också om det fanns några åsikter om lagstiftningen och fick bland annat funderingar om återkommande brottslighet som exempelvis drograttfylla, som straffas för dåligt.

– Man tar dem och sedan ser man att det blir åtalsunderlåtelse för flertalet av deras handlingar. Man får kämpa för de här fallen, men sen får de inget för det ändå. Som det är nu känns det hopplöst emellanåt, säger Anders Jonsson.

Johansson lyssnade och kunde bara hålla med.

– När det gäller de här notoriska drog- rattfylleristerna måste vi hitta ett sätt att kunna bura in dem helt enkelt. Vi får vi titta närmare på det här, var Johanssons besked.

Efter avslutad sittning konstaterade justitieministern att varje sådant här tillfälle ger uppslag till något som behöver göras i form av en förstärkning av rådande lagstiftning eller någon lagändring.

– Det är vid sådana här möten man får information om bristerna som måste åtgärda, så det här är väldigt viktiga träffar, sammanfattade ministern.