Vi har inte lyckats enas inom miljöpartiet i Skara om vilka vi vill samarbeta med och hur ett samarbete ska gå till. Gunnar Sporrong har till följd av detta beslutat att byta parti.

Jag respekterar hans beslut fullt ut, men jag personligen kan inte tänka mig att byta parti. Då avstår jag hellre från kommunpolitiken denna mandatperiod. Därför har jag beslutat att avsäga mig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, samt mitt styrelseuppdrag som språkrör i mp Skara. Jag ser inte att jag kan föra partiets talan längre.

Jag hade helst sett att miljöpartiet hade ingått i en samverkan med alliansen i Skara. Jag ser ingen anledning att befara att det skulle leda till beroende av Sd. Mp står mycket långt från Sd i många viktiga frågor, och jag tror inte att vi skulle få stöd från Sd t ex för en skattehöjning. Sd har ju deklarerat att de inte vill höja skatten även om det behövs för verksamheterna, medan alla andra partier har en mer pragmatisk inställning. Tvärtom skulle mp:s medverkan kunna leda till mindre möjligheter för Sd att få inflytande i Skara, och större möjligheter att bryta den olyckliga och otidsenliga blockpolitiken.

Mina partikolleger har valt att ingå valteknisk samverkan med s och v i Skara. Samverkan är rent valteknisk och innebär ingen samverkan i politiska frågor. Ändå ställde s och v ett villkor för samverkan. Villkoret var att jag inte skulle få några politiska uppdrag utöver kommunfullmäktigemandatet. Med ett sådant ultimatum har jag full förståelse för att mina partikolleger valde bort mig, då alternativet var att mp inte skulle få några uppdrag alls i nämnder och styrelser, och därmed väldigt lite politiskt inflytande. Jag har valt att träda tillbaka till förmån för mp:s möjligheter att påverka politiken. Däremot tycker jag att det är väldigt fult av både s och v att ställa villkor för valteknisk samverkan och försöka styra vilka politiker mp nominerar.

Jag har tidigare deklarerat att jag inte tänker medverka i ett styre där Fredrik Nordström ingår, och det står jag fast vid.

Min bedömning är att han som person är olämplig som ledare. Men jag har inte ställt några krav på hans politiska uppdrag - bara deklarerat att jag personligen inte vill bidra till att han får en maktposition, och att jag i så fall hellre väljer bort politiken.

Jag har samma uppfattning i sakfrågor som mitt parti, men mp Skara står inte bakom min uppfattning när det gäller Fredrik Nordström, inte heller när det gäller möjligheter att påverka politiken lokalt genom blocköverskridande samverkan.

Motsättningarna inom partiet är de viktigaste skälen till att jag nu valt att avgå som språkrör och styrelseledamot i mp Skara, och att jag avsäger mig mitt kf-mandat. Jag ser väldigt små möjligheter att påverka politiken lokalt som det ser ut nu, och jag vill hellre ägna tid och energi åt trevligare och nyttigare saker, där jag har möjlighet att göra skillnad.

Jag hoppas att kommande mandatperiod kommer att innebära att skolan och förskolan i kommunen får mer resurser och att det kommer att leda till bättre resultat och mer stabilitet. Jag hjälper gärna till på olika sätt, men inte som förtroendevald, åtminstone inte denna mandatperiod.

Malin Larsson, f.d. språkrör mp Skara

Fotnot: Tidningen följer under helgen upp den kritik som framkommer i det öppna brevet ovan.