Det är en långdragen tvist som ligger bakom beslutet att nu gå vidare för att driva in de totalt 2 222 640 kronor som Jokarjo AB anser att Skara kommun är skyldig dem.

Betalar de inte den här veckan så måste jag stämma dom, säger Bert Karlsson.

Summan rör de ensamkommande barn som under 2016 bott på Stora Ekeberg men som Jokarjo AB inte fått betalt för.

När bolaget började skicka fakturor till kommunen förra året så kom de i retur. Dåvarande omsorgschefen Lena Bjugård Bränfeldt och kommunjuristen Mikael Hätting ville inte veta av dem och hänvisade till att med Jokarjo AB.

"Någon tjänst i enlighet med fakturan har inte utförts åt kommunen", skrev de i sitt bestridande. Därmed ansåg de inte att de hade något betalningsansvar för ensamkommande som var placerade på Stora Ekeberg.

De totalt fem barn som striden handlar om har placerats på Stora Ekeberg av Migrationsverket. Migrationsverket betalar i sin tur ut ersättning till den kommun som barnen är anvisade till. Totalt ligger den ersättningen på minst 1600 kronor per dygn. Det är sedan upp till varje kommun att betala ersättning om det än något annan än kommunen själva som står för boendet.

Att Skara kommun varit medvetna om att barnen finns i kommunen är tydligt. I har de alla fått en femsiffrig kod som ska användas när kommunikation sker kring dem.

Däremot har det hittills inte framkommit om det är just Skara kommun som barnen är anvisade till av Migrationsverket och om det är just Skara som hittills fått ersättningen för dem. Det är uppgifter som Migrationsverket inte lämnar ut.

Vi ställer frågan till Skaras kommunjurist Mikael Hätting om kommunen nu, vet om kommunen fått ersättning för de aktuella barnen från Migrationsverket.

Jag har inga sådana uppgifter om att vi fått några pengar för de här barnen, svarar han.

Det är en annan fråga, jag kan inte gå in på det mer. Jag har inga fler kommentarer.

Kommunjuristen Mikael Hätting kommer nu att gå igenom de papper de har i ärendet med anledning av att Jokarjo AB meddelat att de planerar en stämning.

Fakturan som Jokarjo AB skickat till Skara kommun kräver en betydligt lägre dygnsersättning än de omkring 1600 kronor som kommunen som får ersättning för barnen har rätt till, totalt vill Jokarjo ha 700 kronor per dygn och barn.

Så oavsett vilket är de placerade barnen en plusaffär för kommunen menar Bert Karlsson och passar samtidigt på att ge kommunen en känga för

Det går bra att skryta om att det går så bra för kommunen. Tro fan det när de inte ens betalar sina fakturor.

Omsorgschefen Pernilla Magnusson fick ärva tvisten när hon tillträdde tjänsten i höstas. Hon menar att Bert Karlsson och kommunen har olika uppfattning om vem som placerat de ensamkommande barnen på Stora Ekeberg.

Det kanske är lika bra att det här prövas rättsligt, säger hon till NLT.