Chefsöverlämningen sker i morgon vid en ceremoni vid Skaraborgs regementes mäss.

Överste Peter Hederstedt kommer närmast från Högkvarteret där han varit chef för den enhet som är ansvarig för Försvarsmaktens internationella relationer. Han gjorde sin värnplikt och reservofficersutbildning på P 18 Gotland. Kort därefter flyttade han till K 3 i Karlsborg och blev yrkesofficer. Där var han bland annat delaktig i att starta specialförbanden och avslutade som chef för Särskilda operationsgruppen. Peter Hederstedt har även tjänstgjort på insatsstaben och i Paris på EU:s operativa högkvarter samt gjort ett antal internationella insatser i Mellanöstern, Balkan, Asien och Afrika.

Militärregion Väst bildades den 1 januari 2013 och omfattar de fyra länen Västra Götaland, Halland, Örebro och Värmland. Den regionala staben har bland annat till uppgift att leda insatser vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Det kan till exempel vara naturkatastrofer eller sökande efter försvunna personer. I det arbetet leder staben underställda hemvärns- och insatsförband. Staben samverkar även med regionala och lokala aktörer för att skapa förutsättningar för både regional försvarsplanering och att bidra till samhällets krisberedskap.