Annons
Vidare till skaraborgslanstidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Medarbetarna har tyckt till om sin arbetsgivare - så ser trenden ut: "Oerhört glädjande"

Hösten 2020 fick kommunens medarbetare återigen tycka till om sin arbetsgivare. Resultatet är glädjande konstaterar kommundirektören Gustaf Olsson.
– Vi ser positiva trender inom alla områden, sett till kommunens resultat som helhet, säger han.

Skara kommun genomför vartannat år en medarbetarundersökning och nu har resultaten från 2020 års undersökning kommit. Svarsfrekvensen var 73 procent. Av de 1778 som är tillsvidare- och månadsanställda var det alltså 1300 som svarade på webbenkäten.

Resultaten visar återigen en tydligt positiv trend jämfört med den senaste undersökningen 2018. För två år sedan var 44 procent av alla anställda i Skara kommun som helhet nöjda med sin arbetsgivare. 2016 var siffran 36 procent och 2014 var 34 procent nöjda. Sett på några års sikt har således en rejäl förbättring skett. 2020 svarade nämligen 51 procent av medarbetarna att de som helhet är nöjda med sin arbetsgivare.

– Främst handlar det om goda resultat inom ledarskap som i sin tur påverkar övriga områden som också fått bättre resultat än tidigare. Det är oerhört glädjande att vi kan se att våra insatser för att stötta kommunens ledare och chefer har gett ringar på vattnet, säger kommundirektör Gustaf Olsson i ett pressmeddelande.

Skara kommun ser att det finns en tydlig koppling mellan hur man upplever ledarskapet och andra frågor som ställs inom exempelvis organisation och struktur, arbetslaget och hur man själv upplever sig kunna påverka och utföra sitt arbete. Trots att pandemin har utsatt organisationen och medarbetarna för stora påfrestningar har de allra flesta svar förändrats i en positiv riktning jämfört med för två år sedan.

– Men vi ser självklart att det finns områden vi behöver utveckla och arbeta vidare med. Arbetsmiljö, hälsa och stress är områden där vi behöver bli bättre. 2020 har varit ett prövningens år, men ser vi resultaten mot bakgrund av pandemins effekter på våra medarbetare är det ändå klart positiva trender, säger Gustaf Olsson.

Kommunen arbetar systematiskt med arbetsmiljö och en pusselbit i det systematiska arbetet är att varje medarbetare ska ha medarbetarsamtal med sin chef varje år, skriver de i pressmeddelandet. Samtidigt framgår av medarbetarundersökningen att hela 17 procent av de som svarat uppger att de inte haft något sådant det senaste året.

– Alla ska ha medarbetarsamtal varje år. Här behöver vi kanske förtydliga kommunikationen mellan chef och medarbetare vad ett medarbetarsamtal är och när det är uppfyllt. Det är ju där man som medarbetare sätter mål för kommande år och följer upp föregående år. Det är ett strukturerat forum för dialog om bland annat sin utveckling och sin arbetsinsats, säger HR-chef Erica Boegård.