Förra veckan inträffade ett terrordåd i Sankt Petersburg och i fredags en attack i vår egen huvudstad. På Palmsöndagen fick närmare 50 människor sätta livet till i Egypten mitt under pågående gudstjänst. Deras enda brott var att de är kristna.

Det är lätt att tappa modet, att förlora tron på det goda och att tilliten till varandra naggas i kanten. Men istället för att låta ondskan och våldet ta makten har det blinda hatet mötts av hjälpsamhet och kärlek, vilket inte minst reaktionerna efter terrorattentatet i Stockholm visat.

Under de senaste dagarna har människor stått upp för demokrati, solidaritet, frihet, människovärde och ett samhälle med mer gemenskap.

Det är bara att hoppas att den värme och samhällsgemenskap vi nu fått känna av kommer att stanna kvar även när det blir vanlig vardag igen. Tillsammans behöver vi fortsätta jobba för ett samhälle som inte sätter grupp mot grupp utan ett samhälle som präglas av solidaritet, tolerans och alla människors lika värde.

Ett levande civilsamhälle och värnandet om familjen är den viktigaste motkraften när samhället polariseras och populism får stort utrymme. I civilsamhällets familjer, föreningar och församlingar möter vi varandra på riktigt och blir trygga. ”Man kastar inte sten på den man känner” är ett citat jag plockat upp någonstans. Är vi trygga med varandra så föds inte rädsla och hat utan förståelse och gemenskap.

Det är osmakligt att dra politiska poäng på det som hänt i vårt land de senaste dagarna genom att anklaga varandra. I tid av fara och då våra gemensamma demokratiska principer står på spel sluter vi upp tillsammans. Det var orsaken till varför vi hade vi en samlingsregering under andra världskriget.

Jag vet inte var Du gör av dina känslor men det viktiga är att alla gör det de kan för att skapa ett bättre samhälle. Händelsen i Stockholm i fredags visar på människors stora behov av att komma samman och ge uttryck för solidaritet samt att skapa ritualer för att kunna uttrycka sina känslor. Att engagera sig i politiska partier, gå med i en förening eller församling, att välja ett yrke inom skola, omsorg, räddningstjänst eller polis kan vara sätt att på ett handgripligt sätt röra sig ur sin bekvämlighetszon och jobba för det man tror på och som dessutom kan bli avgörande för andra människors liv.

Efter denna väldigt stormiga stilla vecka kommer en Påskdag på söndag med budskapet om att livet vann! Glad Påsk!

Annika Eclund (KD)

Riksdagsledamot Skaraborg