Svar till Nina Thools insändare om LOV

LOV:en får mycket kritik men i och med att så många väljer privata utförare inom vård och omsorg så måste det innebära att valmöjligheten är något som man som vårdbehövande vill ha, valfrihet - LOV.

Vi tillhör den där gruppen undersköterskor med många års erfarenhet som gjort precis tvärtom med de erfarna du pratade om. Vi bytte från boende till hemtjänst och det är det bästa bytet vi kunnat göra, dessutom till den privata sektorn; den privata hemtjänsten.

Visst kan det vara stressigt och som du säger så är det människor vi arbetar med och inga robotar. Människor med behov av vård och omsorg för att många gånger klara av sin vardag. Att genom vårt arbete kunna ge och öka möjligheten till detta genom en hjälpande hand är något fantastiskt så vad spelar det för roll om det görs av privat utförande eller av den kommunala? Vi arbetar för samma mål! Att se människan och genom engagemang och god omvårdnad göra ett bra jobb och därmed skapa livskvalitet.

Vi tycker att vi har ett klart bra och fungerande samarbete med kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster samt övrig personal som arbetar från kommunen. Vi tror att de flesta delar vår uppfattning oavsett vilka eller vem vi frågar eller pratar med.

Du säger Nina att tidigare hemtjänstgrupper var stabil, löste problem smidigt och så vidare, men det tycker vi att vi inom vår grupp också gör, men allt kan vi inte göra och inte känns det bra vid sådana tillfällen, men framför allt beror det då på att det är insatser som inte beviljas från instanser som har hand om bedömning om tid. Då spelar det heller ingen roll om det är kommunal eller privat utförare. Vi arbetar för samma mål och det är att ge en professionell vård och omsorg, att se varje person och att verkligen visa att just han eller hon är unik och att vi arbetar just för honom eller henne!

Du tog även upp problemet om eller just angående vår rast på 30 minuter. Detta är något vi i arbetsgruppen själva förhandlar fram utan någon som helst påverkan av cheferna. Vi har förhandlat och fått godkänt med och av vårt fackförbund.

Stolta undersköterskorna

Mia Spångberg, Carina Häggblom och Maud Ormann