I förrummet gror ruccola, dill och gräslök på ett ebb- och flodbord under en stark LED-lampa. I lokalerna fanns för många år sedan träförädlingsföretaget Tiveds-lamells tillverkning, men nu ska här odlas grönsaker vertikalt i parti och minut. I alla fall om entreprenörerna bakom Tibro-företaget Ljusgårda lyckas med sina redan långt gångna planer.

När barndomsvännerna Magnus Crommert, Christoffer Barath och Erik Lundgren från Tibro för ett par år sedan träffades igen föddes tanken om att bedriva växtodling inomhus efter en amerikansk modell. Efter att ha experimenterat med vertikal odling i ett garage, konstaterades att systemet fungerade och man beslöt bilda ett bolag.

I höstas anslöt sig Andreas Wilhelmsson till företaget och axlade posten som VD. Man har tillsatt en extern styrelse, produktionsråd och marknadsråd. Lokalerna på Järnvägsgatan införskaffades, och ombyggnationen av de totalt 7000 kvadratmetrarna kunde börja.

I ett första skede har man inrett ungefär 1000 kvadratmeter och två rum.

– Vi har lagt nytt golv, fixat väggar och tak, installerat belysning och en ventilationsanläggning. Totalt har vi investerat ungefär 10 miljoner kronor, berättar Andreas Wilhelmsson.

I hela fabrikslokalen finns ytterligare två rum av liknande storlek och dessutom ett större som kan indelas i olika klimatzoner.

– Det fina med att ha en kontrollerad inomhusodling är att vi kan styra precis allting. Ljus, näring, vattenmängd, vind, luftfuktighet och temperatur skräddarsys för just den växt vi odlar i det rummet. Växten får en optimal miljö och det gör att vi inte behöver använda några som helst bekämpningsmedel, säger Magnus Crommert, som är odlingsansvarig.

Man odlar alla växter från frö. När växten blivit tillräckligt stor planteras den i vertikala torn, fyrkantiga plastprofiler med en längsgående öppning, där de växer i ett odlingsmedia tillverkat att återvunna PET-flaskor, så kallad hydroponisk odling. Tornen placeras i flyttbara rack. Till en början kommer man att ha 45 rack med 30 torn i varje.

– Varje torn blir en egen zon och bevattnas med vatten som cirkulerar och renas efter varje användning. På det det viset får vi in väldigt lite ohyra, och skulle det hända så blir det bara ett torn som drabbas, istället för hela skörden.

– Vi kommer att kunna förse Sverige med svenska grönsaker året om. Vi kan odla allt som växer på stjälk, men som inte är för tungt. Till exempel gurka funkar inte medan jordgubbar går alldeles utmärkt. Vi kommer att ha färska jordgubbar klara till nyår.

Ljusgårda kommer inledningsvis huvudsakligen odla sallad av olika slag, men även dill, basilika, mynta och gräslök ska växa i den före detta fabrikslokalen. Man kommer att packa och leverera sina produkter direkt till butikskedjorna.

– Vi kommer att börja sälja grönsaker lokalt i Tibro och närområdet redan till midsommar och i höst ska vi producera ungefär fem ton sallad i månaden, säger Andreas Wilhelmsson.

Finns det många konkurrerande vertikala inomhusodlare?

– Det börjar komma allt fler i Sverige, främst kring Stockholmsområdet. Fördelen för oss på landsbygden är att vi har lättare att hitta lokaler och kan odla mer till en lägre kostnad.

Kapaciteten i fabriken kommer till en början att ligga på 1000 ton grödor per år.

Värmen i odlingsrummen kommer från de LED-lampor på 600 Watt vardera som står för belysningen. Överskottsvärmen från belysningen används för att värma upp kontorslokalerna.

– Det är lite bakvänt jämfört med hur det vanligen är. Man brukar vilja ha värme och syre, men det har vi gott om. Det vi behöver är kyla och koldioxid för att hålla fotosyntesen igång.

– Målet för oss är att producera goda grönsaker som du kan äta med gott samvete. De är närproducerade så det blir inga långa transporter och det finns inga bekämpningsmedel i produktionen. De enda utsläpp vi genererar är värme och syre, avslutar Andreas Wilhelmsson.