Lek med tanken att det fanns en medicin som förebyggde depression, ökade prestationsförmågan och gjorde att du blev lyckligare, friskare och levde längre – samtidigt som den var gratis och tillgänglig för alla. Som du säkert har listat ut är medicinen ingen utopi; den heter motion.

Sverige har länge varit ett folkhälsans föregångsland, med en befolkning som relativt sett är hälsosam, frisk och långlivad. Men en ny OECD-rapport visar att svenska ungdomar i dag är mindre fysiskt aktiva än EU-snittet, och att var femte svensk 15-åring är överviktig. Det är nästan en dubblering jämfört med år 2002. 

Att tidigt etablera goda motionsvanor mer än fördubblar sannolikheten att vara fysiskt aktiv senare i livet. Stillasittande ungdomar har en ökad risk för övervikt i vuxen ålder, vilket i sin tur ökar risken att drabbas av diabetes och hjärt-kärlsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt.

Dessutom visar en ny svensk studie, publicerad i , att fysisk aktivitet har en direkt koppling till hjärthälsan. Med hjälp av data från Hjärt-Lungfondens största forskningssatsning SCAPIS har forskarna studerat sambandet mellan konditionsnivå och graden av plackbildning i hjärtats kranskärl.

 I studien fann man att deltagare med låg kondition hade en nästan dubblerad sannolikhet för betydande plackbildning, oberoende av faktorer som rökning och stillasittande. Nivån av plackbildning har en stark koppling till hjärtsjukdom och livslängd.

Tidigare studier har visat att daglig skolgymnastik har positiv inverkan på en mängd andra faktorer, såsom hälsa, motorik och betyg. Fysisk aktivitet är även ett effektivt vapen mot psykisk ohälsa. Trots detta är Sverige ett av de länder i Europa med lägst antal timmar skolidrott, och vi saknar en strategi för att nå WHO:s mål om att öka befolkningens fysiska aktivitet för att förebygga hjärt-kärlsjukdom. 

En sportlovsvecka om året är inte tillräckligt. Nu måste regeringen ta initiativ till att öka mängden fysisk aktivitet i skolan i Västra Götaland. Det borde vara en självklarhet att ge alla barn förutsättningar att må bättre, lära sig mer – och leva längre.

Kristina Sparreljung

generalsekreterare Hjärt-Lungfonden

Elin Ekblom Bak

doktor i medicinsk vetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan

Jan Nilsson

ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd