Mohamed Abou Eliwa arbetar som läkarassistent på vårdcentralen Oden i Falköping sedan i somras. Han är läkare i grunden, men har ännu inte svensk legitimation. Som läkarassistent träffar han patienter, ställer diagnos och beslutar om behandling, men allt kontrolleras av en handledare.

Han kom till Sverige 2014 med sin familj och sökte först asyl efter att som statslös palestinier gått igenom stora svårigheter i Libyen och Ukraina. Två månader efter att han kom till Sverige ansökte han om svensk läkarlegitimation och sedan dess har han arbetat hårt för att komma in i det svenska samhället och på sikt kunna jobba som läkare här.

Familjen placerades på Hökensås camping i Tidaholm och där började han lära sig svenska bland annat genom Youtube. Han hittade och startade på Västra Götalandsregionens program för introduktion av utlandsutbildade, PLUS, för att kunna bli läkare i Sverige.

Jag har kämpat jättemycket. Jag har studerat svenska och pengarna jag har fått från Migrationsverket har jag använt till bensin för resor till Göteborg, Fristad och Skövde, där jag studerat, säger han.

Vägen till att bli läkare i Sverige är lång och för 1,5 år sedan började han jobba som undersköterska på ett demensboende i Tranemo kommun.

Jag kan inte bara sitta hemma. Jag blir sjuk när jag sitter hemma. Jag måste komma ut till människor och jobba, säger Mohamed Abou Eliwa.

Till slut fick han erbjudande om att börja på Odens vårdcentral som läkarassistent. Eftersom han är läkare i grunden ville han gärna tillbaka till detta yrke.

I våras fick han och familjen avslag på asylansökan. Eftersom han arbetade hade han efter det möjlighet att ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd, men nu har han fått avslag även på det. Som skäl uppges att han har bytt arbetsgivare samt att han har haft för låg lön under en månad.

Mohamed Abou Eliwa berättar att han innan han bytte arbetsgivare frågade Migrationsverket och att han muntligen fick beskedet att det var okej. Han efterfrågade också ett skriftligt besked om detta, men det kom aldrig.

Mohamed Abou Eliwa tjänade mindre än försörjningskravet på 13 000 kronor under februari månad när han arbetade som timanställd på demensboendet. Skälet var att han fick halsfluss denna vintermånad och inte kunde arbeta under en tid. Som timanställd hade han inte rätt till sjukersättning.

Jag förstår inte Migrationsverket. Det är brist på läkare i Sverige. Jag jobbar och betalar skatt. Jag tjänade 4 000 kronor för lite en månad. Andra månader har jag tjänat över 21 000 kronor, säger han.

Som läkarassistent tjänar han nu 25 000 kronor i månaden, vilket kommer att öka när han kan jobba som läkare.

Han är i grunden gynekolog, men har bestämt sig för att arbeta kvar på vårdcentralen Oden.

Jag vill stanna här och jobba som läkare på vårdcentralen Oden. Jag förstår att det är stora problem med vården i Sverige. Det är brist på läkare och sjuksköterskor. För patienter är det problem att inte få träffa samma läkare, säger Mohamed Abou Eliwa.