Barbro Olofsson inledde med att påminna om att årets första stadsvandring bland annat innehöll Domprostegården och berättelser om flera av de domprostar som levde där. Nu knöt man ihop sommaren och avslutade med att tala om några av de domprostar som är begravda på gamla kyrkogården.

Den gamla kyrkogården togs i bruk under september 1825. Då upphörde man med begravningar runt domkyrkan och flyttade till en plats utanför tullarna. Här byggdes också ett kapell som kom att användas vid begravningar, även om många av fortfarande skedde i domkyrkan. Sitt nuvarande utseende fick begravningskapellet 1943 vid en renovering, då bland annat Olle Hellström anlitades för några väggmålningar.

Det första stoppet gjordes vid biskop Beckmans grav. Han är den ende biskop som är begravd i Skara. Alldeles intill vilar Emil Berglund. Han var den siste domprost som är begravd på gamla kyrkogården. En man som gjorde sig känd som missionsförespråkare och för sitt ungdomsarbete.

Nära dessa män, vilar tre starka kvinnor. Barbro hade mycket att berätta om dem. Under en liten oansenlig sten finns Clara Wallmark. Hon var bland annat rektor för flickskolan. Intill finns Tryboms familjegrav, med Elin Trybom. Dessa båda levde tillsammans och startade Sveriges tredje barnträdgårdsskola på Alandersgatan, alltså den ”lekskola” som ”tant Rut” många år senare verkade i. Alldeles intill vilar Wilhelmina Holmström, den första kvinnan i Skaras stadsfullmäktige. Dessa tre damer stred tillsammans med full kraft för kvinnlig rösträtt.

Tillbaka till domprostarna. Barbro berättade om när domkyrkan skulle återinvigas 1894 och domprost Linnarsson skulle fungera som värd eftersom man inte hunnit få någon ny biskop efter avlidne Beckman. Han blir dock opasslig och ersätts i sin tur av lektor Edvard Werncrantz, som bjuder gästande Oscar II på lunch, bestående av fläsk, bruna bönor och brännvin. Tio år senare efterträder Werncrantz Linnarsson som domprost i Skara.

Vid Anders Knös familjegrav träffar vi på flera Skaraprofiler. Det är dels domprostarna Anders själv, hans son Carl Johan och dennes måg Jonas Torin. Anders Knös var fadder till dåvarande kronprinsen. Här vilar också sonen Olof som verkade i Uppsala, men kom tillbaka till Skara med en stor samling böcker. Många av hans handskrifter finns bevarade på landsbiblioteket. Därefter stannade man till vid lektor Viktor Hoflings grav. Han verkade vid Veterinärinstitutionen. Mest känt av det han åstadkommit här i staden, är sannolikt att han lät handgräva Viktoriasjön för att förmå sin hustru att flytta till Skara.

Efter en intensiv vandring var det äntligen dags att bege sig till Båtsmanshuset. Med tanke på dagens tema, hade Skara Gilles husfru Ann-Britt Molander dukat upp till kyrkkaffe. Borden var dukade med vackert porslin och kakfaten var fyllda av hembakta godsaker.