– Vi vet att vi har ett stort stöd från allmänheten. Vi gjorde själva en enkätundersökning via Sifo förra året och de allra flesta tycker att fimparna inte hör hemma på våga gator, säger Petra Holgersson på organisationen.

Många Skaraborgare har dock synpunkter på hur polisen ska hinna med.

– Vi förväntar oss inte att polisen ska jaga fimpkastare mer än man bötfäller de som skräpar ner på andra sätt, men vi hoppas att en lag skulle ha preventiv effekt, säger Petra Holgersson. Om man riskerar att få en bot kanske människor tänker till en andra gång.

– Det är ju också bra att folk vet om att det är förbjudet då kanske de kan påminna varandra och säga ifrån när man ser någon kasta fimpar.

Det finns redan en lag mot att kasta skräp i naturen, men av någon anledning är fimparna inte inräknade i denna.

– Det är en kvarleva från 70-talet när lagen skrevs. Då skrev man att förbudet inte skulle gälla småskräp i form av äppelskrottar, fimpar och bussbiljetter. Av någon anledning har det levt kvar, vilket är konstigt, tycker Petra Holgersson Att det faktiskt inte är straffbart att slänga små giftiga plastbitar på marken.

Hur jobbar ni för en förändring?

– Vi jobbar vidare mot att få lagen ändrad genom att försöka påverka politiker. Vi hoppas också att kommunerna och tillverkarna kan hjälpa till. Kommunerna genom att ställa ut papperskorgar på fler platser och tillverkarna att kanske utforma paketen så att rökarna kan stoppa tillbaka fimparna i dem.