Slaget vid Gestilren skedde 1210. Att det har skedde ett slag mellan Erik Kuntssons och Sverker den yngres trupper råder det ingen diskussion om i Sverige. Däremot är lokaliseringen av slaget omdebatterad. Gestilren mellan Ekedalen och Varv är en utpekad plats och 1910 restes en minnessten över slaget. Vissa historiker menar att slaget stod i Östergötland och en tredje falang hävdar att Gästre i Uppland var platsen för slaget.

De som åkte förbi minnesmonumentet utanför Ekedalen i veckan fick se hemmasnickrad skylt ge ny näring till striden om var slaget egentligen stod. Någon hade roat sig med att sätta upp en vägskylt, och enligt skylttillverkarna utkämpades slaget vid Gestilren 353 kilometer nordost om Ekedalen.

Historieintresserade Enköpingsbor är huvudmisstänkta för kuppen, enligt tidningens uppgiftslämnare, Daniel Andersson.