I SVT:s Uppdrag granskning ifrågasätter man socialtjänstens agerande i deras kontakt med familjen, bland annat ställer man sig frågande till varför socialtjänsten i Götene kommun inte varit mer uppmärksam på läkarnas uttalanden i samband med att Eddie fått ett lårbensbrott.

Sju veckor efter att socialtjänsten avslutat sin utredning åkte Eddies mamma till jobbet, han blev ensam hemma med sin pappa. Senare samma dag ringde pappan och berättade att sonen inte andades längre. Hans liv gick inte att rädda. Dödsorsaken fastställdes till kraftigt våld mot huvudet och pappan dömdes till sju års fängelse för vållande till annans död samt grov misshandel.

Trots det visar det sig nu att Götene kommun inte utrett sitt eget agerande enligt Lex Sarah.

– Jag vet faktiskt inte varför vi inte gjorde det, men om jag inte missminner mig var det här under en sommar och då skulle det kunna bero på att det varit vikarier inne, men jag vet faktiskt inte det, säger socialchefen Eva Thimfors i programmet.

I samband med att granskningen sänts så går nu Götene kommun ut och meddelar att en Lex Sarah-utredning görs externt, den ska utreda om om socialtjänsten borde ha agerat annorlunda. De skriver i ett uttalande:

"Ett individärende med tragisk utgång från socialtjänsten i Götene kommun finns med i programmet som visas den 9 januari. Nu görs en extern Lex Sarah-utredning för att klarlägga om kommunen har tagit det ansvar vi har enligt Socialtjänstlagen. Resultatet väntas denna vecka."

Vad gäller socialchefens uttalanden i programmet skriver Götene kommun:

"Eftersom det gäller ett sekretessbelagt ärende uttalar sig inte socialchefen i det enskilda ärendet och det kan därför framstå som att uttalandet är fyrkantig och osympatisk. Men ingen på Götene kommun tycker något annat än att det som har skett är fruktansvärt och väldigt beklagligt."

Att en Lex Sarah-utredning görs först nu, flera år senare, skriver de vidare om:

"En sådan utredning gjordes beklagligt nog inte då, och görs därför nu i efterhand av en extern utredare. Resultatet från den väntas komma under denna vecka och kommer att skickas vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för vidare granskning. Oavsett vad utredningen kommer fram till kommer verksamheten att fokusera arbetet på rutinerna för rapportering och anmälan enligt Lex Sarah."