Upploppet lämnade delar av fängelset i ruiner och förändrade institutionen för all framtid:

Putte Fransson upplevde det hela från insidan av muren:

Den dåvarande säkerhetschefen Bengt ”Baggen” Gustafsson beskriver det ödesdigra dygnet som ett trauma:

Jerzy Sanecki om upploppet:

I dag ser rutinerna på anstalten annorlunda ut:

Tidningens reporter om förlorad frihet och gruppdynamik: