Som vi tidigare har skrivit om vid flera tillfällen ska Naturbruksskolorna i Västra Götalandsregionen ska koncentrera sina hästutbildningar till Axevalla hästcentrum, nära travbanan. Regionstyrelsen har nu givit klartecken till att påbörja genomförandeplaneringen för etapp 1 som en del i Västra Götalandsregionens investeringsplan för åren 2020 till 2022.

Bland de bärande tankarna bakom ett nytt hästcentrum i Västra Götaland är att samla alla hästutbildningar till en plats och dessutom på en plats där det bedrivs hästnäring i stor skala. Det ger förutsättningar för en skola som kan erbjuda högkvalitativ utbildning och dessutom i ett format som bland annat gör att de elever som idag läser utanför länet lockas att välja Axevalla hästcentrum.

– Vi välkomnar regionstyrelsens beslut om investeringen. Den kommer att utveckla hästutbildningarna i regionen. Med den här investeringen kan vi fullfölja de beslut som finns att lägga samman hästutbildningar till en plats. Det kommer att ge ökad kvalitet och bidrar till att skapa en anläggning som kan ta emot fler elever. Skolan kommer på så sätt närmare hästnäringen, säger Ulf Eriksson (C), ordförande i naturbruksstyrelsen i Västra Götalandsregionen, i ett pressmeddelande.

För Skara kommun är detta givetvis ett glädjebesked.

– Hästnäringen är otroligt viktig och värdefull för hela Sverige. Det är otroligt glädjande för Skara att Västra Götalandsregionen vill stärka den ledande ställning naturbruksskolan Sötåsen i Axvall har inom hästutbildningarna. Inom Skolstaden Skara görs nu omfattande utbildningssatsningar av alla gymnasiala huvudmän. Västra Götalandsregionens beslut att ingå i denna samverkan och dessutom fatta inriktningsbeslut om investeringar i hästutbildningarna i Skara kommun ger stor kraft åt näringen, kompetensförsörjningen och framtiden, säger Ylva Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Skara kommun.

Relaterat till artikeln