Regeringen beslutade i maj 2018 om den nationella infrastrukturplanen för 2018–2029. I planen fastställs bland annat investeringar och åtgärder med kostnader över 100 miljoner kronor som namngivna objekt.

De infrastrukturobjekt som omfattas av regeringens beslut om byggstart är en del av den nationella infrastrukturplanen. Beslut om byggstart innebär ett medgivande från regeringen att Trafikverket får binda upp medel för att upphandla entreprenad för dessa projekt.

Två projekt som fått klartecken från regeringen och nu kan dras igång är E20 Vårgårda-Vara samt E20 förbi Vårgårda. Ett annat projekt i Västra Götalandsregionen där beslut om byggstart kommit är projekten Göteborg Citybuss Norra Älvstranden (västra delen).

Relaterat till artikeln