Nykvist konstaterar också att tidsplanen ser ut att hålla. Först ska detaljplanen godkännas och sedan ska en ansökan om bygglov lämnas in.

– Det vi gör just nu är att ta fram det vi tycker ska göras och vad det kommer att kosta. Men det slutgiltiga beslutet ligger hos hotellbolaget, menar affärsområdeschefen.

Tror du att tidsplanen kan hållas?

– Enligt de signaler vi fått ser den ut att fungera, fortsätter Mikael Nykvist.

Ser positivt på projektet

Även den norske hotellprojektledaren Stephen Meinich-Bache ser ljust på projektplanen.

– Alla signaler jag fått är att vi följer den tänkta planen. Just nu tar vi fram en strategi för hur vi ska sälja in och marknadsföra nya Billingehus, berättar Stephen Meinich-Bache.

Kommunalrådet Katarina Jonsson (M) vet inte vilken sorts kontrakt som är skrivet mellan Erlandssons bygg och hotellbolaget, men hon tycker att projektet fortskrider enligt plan.

– Allt tyder på att de trycker på startknappen i början av nästa år, menar Katarina.

Så du tror att tidsplanen håller?

– Ja, annars får de ju inget betalt. Det här är ett viktigt projekt för Skövde och turistnäringen, fortsätter moderaten.

Läs om förslaget till ny lift

Läs om Billingehusprojektet

Läs de håller tidsplanen

Läs stora planer

Läs Silvester lämnar projektet

Läs om ny prislapp för projektet