Motionen från Tanjo Andersson (KD) lyder:

Vi Kristdemokrater i Skara vill att tröskeln till dialog med politikerna ska vara låg. Vi anser att politiken har ett särskilt ansvar att utveckla kontakten och dialogen med kommunmedlemmarna. En aktiv och öppen dialog med kommunmedlemmar och organisationer är och borde vara grundläggande för kommunens arbete i många former och på olika arenor. Även om man som kommuninnevånare vet att närmaste granne kanske är förtroendevald fritidspolitiker kan det för en del vara svårt att vilja störa i trädgården, då kan det vara i den offentliga mötesplatsen som innan fullmäktige som kan vara en bra träffpunkt.

I flera kommuner runt om i Sverige inleds kommunfullmäktige med en fika dit alla intresserade kommuninnevånare är välkomna att träffa politikerna och ställa frågor i en enkel och avslappnad form över en kopp kaffe.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:

•Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa Kafé Fullmäktige i Skara.