Hon agerade som ordförande i Skaraborg direkt och kopplade in revisorerna. De kunde snabbt se att misstankarna var befogade – pengar fattades.

– Händelsen var en larmklocka efter som vi normalt har en mycket god ekonomi, fortsätter Eclund.

Efter internutredningen lämnade Kristdemokraterna i Skaraborg in en polisanmälan.

– Vi är alla ledsna över det som har hänt. Vi har nu ändrat firmatecknare och stängt av personen från sina uppgifter och uppdrag. Vi har även satt igång en process för att se över vår arbetsordning för att undvika liknande situationer i framtiden, säger distriktsordföranden Annika Eclund.

Nu är det upp till polisen att göra en utredning.

Den misstänkte politikern menar sig ha blivit lurad och handlat i god tro då denne investerat pengarna på ett felaktigt sätt. Omfattningen av förskingringen är ännu inte klarlagd.

– Han säger att han själv pressats på pengar och gjorde en anmälan om det innan den här historien uppdagades. Men personen har skiljts från alla sina politiska uppdrag, konstaterar Eclund.