Se mer: Här hittar du den interaktiva kartan med Skaras politiker

Det är 45 ledamöter i kommunfullmäktige som ska representera de 18 711 invånarna i Skara och fatta viktiga beslut om Skaras framtid. Vilka som väljs in baseras på hur det går i valet och hur partiernas vallistor ser ut. I denna kartläggning ingår de ordinarie ledamöterna som just nu 44 folkvalda, då Moderaterna för närvarande har en vakant plats.

Blandningen av yrken är ganska stor, det finns lärare, undersköterskor, lantbrukare, egenföretagare, pensionärer, handläggare, heltidspolitiker, truckförare, industriarbetare, agronomer, studenter och anställda inom Svenska kyrkan. En del arbetar i Skara och andra i andra kommuner. En del är offentligt anställda och en del arbetar inom privat sektor.

Däremot är åldersblandningen inte lika stor. Det är väldigt få, endast tre ledamöter, som är under 30 år. En förklaring kan vara är att många i den åldern studerar eller arbetar på en annan ort och därför flyttar från Skara. En vanlig trend för kommuner i Skaras storlek är att de flyttar tillbaka när de över 30 år och en del inleder kanske då sitt politiska engagemang.

Det finns flera exempel på detta, som kommunalrådet Fredrik Nordström (S). Han flyttade tillbaka till Skara efter att ha bott i Stockholm en tid och valdes in i kommunfullmäktige i Skara 2002.

25 av 44 av de folkvalda i kommunfullmäktige bor i Skara tätort. Tätorter som Axvall och Varnhem har ett flertal ledamöter som bor där. Det finns ledamöter som bor i mindre orter som Vinköl, Skallmeja, Istrum, Öglunda, Händene, Stenum, Skärv, Norra Lundby, Härlunda och Skånings-Åsaka. Till och med Lundsbrunn finns representerat, eftersom en ledamot bor i Lundsbrunn men inom Skaras kommungräns.

En vit fläck om man ser till invånarantalet är Ardala. Idag finns en ledamot från den tätorten, vilket kan anses som få med tanke på att omkring 725 personer bor i Ardala. Det finns dock fler politiker i Skara som bor i Ardala som inte sitter i kommunfullmäktige, exempelvis ordföranden i miljö- och byggnadsnämnden Björn Salgren (S).

I Skaras kommunfullmäktige sitter det 18 kvinnor och 26 män. Alltså är omkring 40 procent kvinnor, vilket generellt anses som en acceptabel nivå i dessa sammanhang. I fem av partierna är det jämnt fördelat och i Centerpartiet är det tre kvinnor och två män på mandaten. I Moderaterna är det dock fler män bland ledamöterna och i Sverigedemokraterna är det enbart män på deras fem mandat i kommunfullmäktige. Bland SD:s ersättare finns en kvinna.

SkLT har också gjort sökningar på om de folkvalda har betalningsanmärkningar hos Kronofogden eller om de finns med i brottsregistret. Ett fåtal av ledamöterna har betalningsanmärkningar som gäller mindre summor pengar.