– En stor fördel med vårt nya kvalitetscenter är att vi knyter ihop hela vår verksamhet och arbetar närmare produkterna, inte minst när det gäller återvinning och eftermarknadstjänster. Vi stärker även vårt engagemang här i Skaraborg, Julas hemmaplan, säger Karl-Johan Blank, ägare och koncernchef i ett pressmeddelande.

Det nya kvalitetscentret kommer enligt Jula att innebära flera fördelar och möjligheter att utveckla kvalitetsarbetet ytterligare. Bland annat ska man jobba med produktsäkerhet och manualframställning.

– Totalt blir det cirka 60 nya kontorsplatser, fem konferensrum, en testverkstad, en serviceverkstad, allt för att skapa förutsättningar för återbruk, säger Karl-Johan Blank i pressmeddelandet.

Det nya centret anpassas helt utifrån fokus på hållbarhet och kvalité vilket exempelvis innebär färre transporter. Kvalitetscentret ska också gör att man bättre kan möta efterfrågan på reservdelar, vilket är en del i Julas hållbarhetsarbete.