Andreas Sturesson: ”Jag tror att vi har majoritetsstyret inom räckhåll”

SD:s toppnamn: ”Förhoppningsvis blir vi så stora att det inte går att ignorera oss”

David Gerson: ”Att underlätta för företagen skapar tillväxt i kommunen”

Ann-Marie Nilsson: ”Svensk livsmedelsförsörjning är en säkerhetsfråga”

Ilan De Basso: ”Jag är beredd att höja skatten för välfärdens skull”

Margareta Sylvan: ”Vi behöver en totalöversyn av kollektivtrafiken”

Peter Jutterström: ”Vi måste se nyanlända som en resurs att matcha mot företagen”

Jerry Hansson: ”Det är ju lättare att starta en skola än en korvkiosk i det här landet”