Myndigheten föreslår bland annat ökad jakt på suggor, slopad utfodring och statlig skyddsjakt om inte jägare och markägare klarar att hålla stammen nere, rapporterar Lantbrukets affärstidning ATL.

Christer Pettersson, vildsvinsexpert på Naturvårdsverket, säger till tidningen att situationen i vissa områden är så allvarlig att länsstyrelserna redan i dag har möjlighet till tvångsjakt.

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) välkomnar de flesta av förslagen men LRF:s jakt- och viltexpert Anders Wetterin är tveksamt till statlig skyddsjakt.

– Om staten mot min vilja skickar in jägare på min mark så är det en allvarlig sak, säger han.

TT