Försäljningschefen konstaterar också att med en sådan vidareutveckling av verksamheten i Skövde så kommer en ökad produktion.

– Det i sin tur leder till ett ökat behov av personal. Vi har redan en jättestor fabrik här i Skövde med 40–50 anställda.

En stor satsning som ska bana väg för tillväxt är det kompetenscenter som invigdes på torsdagen. Jackon kallar det för ett showroom där företagets produkter visas upp på ett pedagogiskt sätt. Bland annat visas deras byggsystem upp, som kan liknas vid jättelika Legobitar i frigolit som kan fyllas med betong.

Försäljningschef Jan-Erik Engebretsen förklarade att det inte alltid är så lätt att förklara i ord finessen med deras produkter för kunderna.

– Men här kan vi visa hur byggsystemen ser ut, hur de kan användas och till och med hur de känns.

I olika montrar kan besökarna se hur frigolitblocken kan bli väggar, husgrunder och användas till dränering.

– Totalt har vi fem fabriker i Sverige, men bara Skövde har ett kompetenscentrum. Det har krävts mycket jobb för att bygga det och det är tänkt att underlätta för våra kunder.

Jackon AB grundades för 62 år sedan av vännerna Jacob Solgaard och Konrad Akselsen i Norge och har utvecklats under årens lopp.

– Det är samma familjer som fortfarande driver företaget, riktiga industrimänniskor. All vinst går tillbaka till driften, säger Jan-Erik Engebretsen.

Att det blev ett kompetenscenter i Skövde beror på att man skapat ett sådant tidigare i Norge, som lockat över 4 000 besökare sedan 2015.

På invigningsdagen hade företaget bjudit in kunder och kommunalråden Katarina Jonsson (M), Ulrica Johansson (C), Marie Ekman (S) och Ramona Nilsson, kommunens näringslivschef.

Politikerna och näringslivschefen fick tillsammans med ledningen för Jackon den äran att klippa invigningsbandet.