– I EU-projektet BioGov är vi åtta länder som arbetar tillsammans för att myndigheter ska bli bättre på arbetet med biologisk mångfald, säger Henrik Roos, projektledare, på Länsstyrelsen i Västra Götalands län i ett pressmeddelande.

BioGov är ett EU-projekt och står för Biodiversity Governance. Det handlar om hur myndigheter ska bli bättre på arbetet med biologisk mångfald.

Den biologiska mångfalden står högt upp på agendan, tillsammans med goda exempel på praktiskt naturvårdsarbete. De internationella gästerna har bland andra träffat Skogsstyrelsen och Vallevägen, där goda exempel lyfts upp. Studiebesök med vandring mellan Såntorp och Höjentorp, besök på Backgården och i naturreservatet Vingängen är på programmet.

– Vi lär av varandra, och resultatet av projektet hoppas vi komma till nytta för fler organisationer som arbetar med naturvård, avslutar Henrik Roos.