Jag flyttade till Skara för 35 år sedan med min familj. Som nyinflyttad fick vi besök av släkt och vänner och vi visade med glädje upp vår nya bostadsort. 2005-2006 anlades lekplatsen i Olins park och då aspirerade Skara på att bli årets stadskärna. Skara vann inte men kom till semifinal.

Idag är centrum inget jag med stolthet kan visa upp.

Många fastighetsägare har slutat hålla rent på trottoarerna och Olins park förfaller. Kioskens färg flagnar. Gräsmattorna hålls inte efter! Smutsigt och skräpigt!

Har fastighetsägare och ansvariga i kommunen blivit hemmablinda?

Beatrice Holmberg