De senaste fyra åren har Skaraborgs sjukhus (SkaS) haft en ekonomisk underfinansiering på grund av det moderatledda styret i vår region. Många patienter får vänta i långa vårdköer. Samtidigt slår personalen larm om orimliga arbetsvillkor. Ofta hörs det från politiska ledningen att det är någon annans fel att de har misslyckats, även om det är M, KD, L, C och MP som styr här i vår region.

Västra Götalandsregionen har haft en god ekonomi. Trots detta har de som styr gett sjukhusen för lite pengar för att kunna leverera den vård som behövs. Sjukhusen i regionen hade ett underskott på runt 1,2 miljarder som följde med in i 2019.

Tack vare Socialdemokraterna har Pär Johnsson (L), ordförande för SkaS styrelse, och hans kamrater fått bra förutsättningar för att kunna ge skaraborgarna en god vård. Nationellt har den S-ledda regeringen levererat stora statsbidrag till vård för att kunna korta köerna. Det var även vi socialdemokrater som såg till att sjukhusens underskott ströks, för att slippa gå in med än större besparingskrav 2019. Trots detta har inte det borgerliga styret i VGR eller SkaS kunnat styra upp sjukhuset och ge invånarna den vård de är i behov av i rimlig tid.

Eftersom underfinansieringen fortsätter kommer underskotten åter uppstå, trots de tuffa sparprogram som sjukhusen genomför. Allt tack vare den budget som Pär Johnsson (L) och hans styre antagit.

Pär Johnsson, det är bättre att agera än att fortsätta blotta att ni - den politiska ledningen du tillhör - har tappat greppet och står handfallna. Vi har förtroende för personalen på Skaraborgs sjukhus. Vi är övertygade om att de klarar att både ge en god vård och korta köerna, men då behöver det satsas på långsiktighet och ges de ekonomiska förutsättningar som krävs. Det är så vi kan skapa en mer jämlik sjukvård.

Sebastian Clausson, 2:e vice ordförande för Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Maria Hjärtqvist, ledamot i hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Susanne Larsson, vice ordförande för styrelsen för Skaraborgs sjukhus

Alex Bergström regionråd i opposition

Johan Ask, ledamot i regionfullmäktige