Alla skogsägare som upplåter sin mark för vindkraft är skyldiga efter verket/verken slutat fungera sanera marken och ta bort skrotet. Allt enligt miljöbalken. Om det finns förhandlat i kontrakten ett arrendeavtal ska ägaren av vindkraftsparken betala finns det inte en sådan överenskommelse eller om ägaren går i konkurs vilket händer blir det markägaren som får betala. Det kostar.

Enligt beräkningar går det på mellan 3,5 miljoner upp till över 6 miljoner. Vilken miljöskuld staten och skogsägarna som upplåtit sin mark till vindkraften lämnar efter sig. De flesta lär gå i konkurs när pengarna ska betalas - åtminstone små privata som lockats av tron att de skulle tjäna pengar. For oss skattebetalare är det väl bara att betala vi får alltid stå för politikens misslyckanden. Heja miljörörelsen - tänk om ni kunde tänka lite längre än vad näsan räcker.

Värna om naturen