Väldigt många Skarabor kommer att få en ny och väldigt fin centralt belägen arbetsplats i det nya kommunhuset. Många handikappade har en fin centralt belägen arbetsplats i Fontänen men nu är det slut med detta. Handikappade skall förpassas till industriområdet vid Slöjd-detaljer där hade man sin verksamhet för 40 år sedan. De flesta ser detta som återgång till en svunnen tid.

Men inte avdelningschefen Monica Johansson, hon hävdar i SkLT 10/4 att detta skulle bli ett lyft för verksamheten, dessbättre har allmänheten en annan åsikt. Hon hävdar att vissa kommer närmare sin arbetsplats, skulle vilja träffa dom.

Vidare framhåller hon att trångboddheten i Fontänen är ett problem, över tid har allt fler flyttat in. Måste exempelvis kommunens biståndsverksamhet finnas där?

Monica Johansson hävdar att dialogen med berörda parter är omfattande. Om en enhetschef kommer till rådet för funktionshinder och meddelar att beslutet är fattat att nu skall vi flytta då vet man inte vad dialog eller samverkan innebär.

Att spara pengar på kommunens handikappade kommer med all sannolikhet att påverka kommunens anseende.

Gunnar Hult

Avdelningschefen Monica Johansson har fått möjlighet att bemöta insändaren, men valde att inte göra det i detta skede.

Relaterat till artikeln