Östra hälso- och sjukvårdsnämnden delar troligen inte ut något folkhälsopris i år. Det har bara kommit in ett fåtal ansökningar om folkhälsopriset och dessa lever inte helt upp till kriterierna som gäller för priset. Därför är förslaget, som politikerna i nämnden beslutar om på fredag, att inte dela ut något pris i år.