Genom att bygga fågelholkar kan man hjälpa fåglar att hitta bra boplatser där de kan lägga ägg och få ungar.

Längs "holkpromenaden" finns ”holkbyggarproffs” på plats för att ge instruktioner om hur man gör. Deltagarna får dessutom lära sig mer om fåglar.

– Lotta Berg är veterinär och professor vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid Sveriges lantbruksuniversitet, med bas på campus i Skara. Hon är också ordförande för Sveriges Ornitologiska Förening. I den rollen finns hon med vid holkpromenaden och berättar om vilka fåglar som kan flytta in i en holk, säger Marte Rodal vid Veterinärmuseet i Skara i ett pressmeddelande.

Holkpromenaden startar vid Veterinärmuseet och avslutas vid Rackebyladan i Fornbyn. Vid slutstationen får man också måla sin holk. Konstnär Carl Larsson finns där för att inspirera.

Varför en holkpromenad?

– Vi förenar nytta med nöje. Det här blir en rolig stund för alla oavsett ålder. Samtidigt är det ett sätt att värna fågellivet, säger Ulrika Eriksson vid Västergötlands museum.

Promenaden genomförs utomhus, och arrangörerna Veterinärmuseet, Västergötlands Museum och Medborgarskolan tar hänsyn till de rekommendationer som finns gällande smittspridning.

– Vi tar emot ett begränsat antal deltagare. Det är bland annat därför vi har anmälan till aktiviteten.

Anmälan görs hos Veterinärmuseet.

– Alla som är med får sedan en ”egen starttid”, säger Marte Rodal och tillägger att det längs promenaden också finns frågor om fåglar.

Den som svarar rätt har chans att vinna ett pris.

– Vi försöker göra något positivt i en negativ tid. Det gäller bara att försöka tänka lite nytt, säger Charlotte Kristensson vid Medborgarskolan.