60 fall av TBE anmäldes i Västra Götaland förra året, 2016 anmäldes bara 25 fall. Men biträdande smittskyddsläkare Peter Ulleryd tror inte att det går att dra några slutsatser av statistiken. Att det skiljer sig från år till år hör till vanligheterna. Det är inte förrän antalet fall blir mycket högre som man kan börja tala om trender.

Det höga antalet anmälningar just förra året kan bero på flera olika anledningar.

– TBE är en anmälningspliktig sjukdom, ökad uppmärksamhet vara anledningen till att man diagnosticerar fler, säger Ulleryd.

Det kan också vara något med fästingen eller själva viruset som avviker. Eller så är det helt enkelt en slumpvariation.

Väderförhållanden spelar in när man pratar om fästingar.

– Det är väderberoende både hur många fästingar det finns och hur många som får fästingar. Fästingar tycker inte om när det är torrt ute men då är många människor ute så det går jämnt upp, säger han.

Det går ännu inte att förutsäga vad årets fästingsäsong kommer bära med sig trots att den redan inletts. Statistiken får vänta till efter säsongen.

Ett nytt fästingvirus har också tagit sig till Europa. Men Ulleryd tror inte att det är någon risk att vi behöver oroa oss i Sverige.

– Vi har inte haft något fall och behöver inte tänka på det. Risken är inte så stor att det kommer hit.

Vad beror det på att viruset tagit sig till Europa?

– Det kommer nya sjukdomar hela tiden. En del sprids med insekter, en del på andra sätt. Detta är exempel på att vi upptäcker sjukdomar som kanske funnits men som att vi inte kunnat upptäcka tidigare, säger han.

Blir man ordentligt sjuk ska man uppsöka sjukhus. När det gäller borrelia kan det gå över av sig själv men i vissa fall kan man vilja behandla det med en antibiotikakur.

– Det kan bli en hudrodnad på huden där fästingen bitit. Det brukar inte vara farligt men det finns en liten risk att den ger verk och infektioner i nervsystemet, säger Ulleryd.

För att skydda sig mot fästingar kan man bära heltäckande kläder. Även myggmedel kan ha avskräckande effekt.

Det råder just nu brist på TBE-vaccin i Sverige. Leverantörerna har helt enkelt problem att förse vården med vaccinet.

– Bristen är inte någon samhällsrisk. Men det är olägligt.

Relaterat till artikeln

Den rådande bristen åsido så uppmuntrar Ulleryd till vaccination.

– Bor man i riskområden för TBE och befinner sig mycket i naturen så är det inte fel att vaccinera sig. Vi rekommenderar att man ska vaccinera sig i god tid inför fästingsäsongen.

Relaterat till artikeln

På folkhälsomyndigheten.se och vgregion.se finns mer information om TBE. Bland annat går det att se om man bor i ett riskområde.