Skånes universitetssjukhus har med stöd av Hjärt-Lungfonden forskat om risken att drabbas av hjärtinfarkter kring storhelger. Kontrollperioden är åren 1998-2013 och inkluderar 283 000 inträffade hjärtinfarkter.

Studien visar att en högtidsdag sticker ut: julafton. Antalet hjärtinfarkter ökar då med i genomsnitt 37 procent.

– Vi ser en entydig ökning av antalet hjärtinfarkter varje julafton. Teorin är att det kan finnas en social stress som utlöser infarkten, som kan handla om till exempel konflikter eller ensamhet. Att mat och dryck intas i större mängder än annars kan också spela in, säger David Erlinge, professor i kardiologi vid Skånes universitetssjukhus i ett pressmeddelande till Hjärt-Lungfonden.

Vanligtvis sker hjärtinfarkter på morgonen. Enligt forskningen som nu presenteras skiljer sig julafton åt genom att hjärtinfarkterna som sker då oftast inträffar sent på kvällen. Vanligtvis är det äldre, lite skörare personer, som får hjärtinfarkt på julafton.

Forskarna vill nu gå vidare med sin studie genom att intervjua dem som drabbats. Genom att ställa frågor om patienternas upplevelser av julen kommer forskarna att kunna skaffa sig djupare kunskaper om vad som orsakade hjärtinfarkterna.

Studien som nu publicerats i den högt ansedda tidskriften British Medical Journal visar att även midsommarhelgen innebär en ökad risk för hjärtinfarkt, men inte i samma omfattning som julafton. Trettonhelgen och påskhelgen visar inte samma ökning av hjärtinfarkt.