Kommunpolis Elisabeth Oliv informerade om konceptet grannsamverkan.

Hon betonade att det inte rör sig om övervakning utan mer om samverkan för att förhindra brott och innebär att grannar i närområdet hjälps att motverka inbrott genom att hjälpa varandra att undvika tecken på frånvaro och vara observanta på föremål som placeras ut av inbrottstjuvar för följa om folk rör sig kring bostaden eller inte.

Relaterat till artikeln

Grannsamverkan bygger på små grupper och därför delas bostadsområden in i mindre grupper för att de boende lättare ska kunna ha koll. Pontus Blom och Jonas Lindahl från Länsförsäkringar Skaraborg informerade om Märk-DNA som en lösning för att minska stöldrisken. För några år sedan genomfördes en stor DNA-uppmärkning i Staffanstorp med gott resultat. Jonas Lindahl informerade kring brandrisker och vilka hjälpmedel som bör finnas i hemmen.

Johan Dahlgren, som är initiativtagare till satsningen och driver utbildningsföretaget LIVTAG, avslutade mötet med att informera om appen SMS livräddare och behovet av tillgängliga hjärtstartare i Varnhem. Förhoppningen är att fler hänger på "Varnhemsmodellen".