Av totalt 32 ombud från Västra Götaland är följande från Skaraborg: Johan Abrahamsson, Mariestad, Sten Bergheden, Mariestad, Linn Brandström, Töreboda, Ylva Pettersson, Skara, Charlotte Nordström, Skara, Robin Nerell, Lidköping, Gabriela Bosnjakovic, Vara, Björn Thodenius, Gullspång och Anders G Johansson, Skövde. Dessutom deltar Katarina Jonsson från Skövde som ledamot i partistyrelsen.

De 32 ombuden som deltar från länet har tydliga mandat och prioriteringar från länsförbundets partiföreningar och på listan återfinns flertalet frågor som har anknytning till landsbygden, bland annat ökad svensk matproduktion för högre självförsörjning och ökad export och bränsleskatter i nivå med övriga Europa.

- Sverige behöver en ökad livsmedelsproduktion och det hänger starkt ihop med en levande landsbygd. Då måste företagen på landsbygden få bättre villkor, säger riksdagsledamoten Sten Bergheden (M), i ett pressmeddelande.

En annan hjärtefråga för länets moderater är rättsstat, lag och ordning. Längre preskriptionstider, inför bötestjänst och en starkare säkerhetspolis är några av förslagen.

– Polisens verksamhet behöver renodlas. Det kan bidra till fler poliser i yttre tjänst som kan ingripa mot all slags brottslighet, säger regionrådsersättare och ledamot av Polisens insynsråd Charlotte Nordström (M) från Skara.

Ylva Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Skara, är särskilt engagerad i skol- och utbildningsfrågorna:

- Skolan behöver bli mer inkluderande för dem med behov av särskilt stöd. Det är en nationell fråga, liksom att Skolinspektionen bör få uppdrag att lyfta goda exempel.