Mannen stoppas den 15 december 2015 när han kör bil, det visar sig att han saknar körkort och är påverkad av cannabispreparat. i En ficka hittar polisen 0,88 gram kokain och 0,14 gram cannabisharts.

Vid en husrannsakan i 36-åringens bostad hittade polisen en cannabisodling, torkade växtdelar och utrustning för verksamheten. Sammanlagd handlar det om 1 551, 7 gram som han haft för eget bruk. Dessutom fann utredarna annan narkotika och dopningpreparat, bland annat stanozolol.

Mannen har erkänt att han rökte ganska kraftigt, kanske fem till tio gram om dagen.

Odlingen hade han tillsammans med två andra personer som han inte vill ange. Det var också de som skaffat fram utrustningen för växterna.

Hans cannabismissbruk har pågått sedan han var ungefär 12 år. Han sade sig också ha problem med social kontakt och var hemma ofta och det var därför många tyckte att han bostad var ett bra ställe att förvara saker på.

Efter att polisens husrannsakan har mannen flyttat hem till sina föräldrar och brutit med de gamla vännerna. döms nu för grov olovlig körning, narkotikabrott, rattfylleri och dopningsbrott. Straffet blir 180 timmars samhällstjänst.

Han har avslutat sitt missbruk, tagit kontakt med socialtjänsten och sedan dess haft kontinuerlig stöttning från dem. Under hela perioden har han lämnat prover för att konstatera nykterhet. Frivården anser i sitt yttrande att det finns en positiv trend i hans utveckling och tar numera avstånd från kriminella handlingar.

Därför bli det samhällstjänst, om tingsrätten istället hade blivit fängelse i åtta månader. Rätten konstaterar att den positiva utveckling som skett de senaste två åren inte bör brytas, utan förstärkas.