Ägaren till gården var orolig att branden skulle sprida sig till antingen vetefältet eller till någon av de övriga byggnaderna på gården och tillkallade därför räddningstjänsten.

Räddningstjänsten lyckades tillsammans med ägaren få bukt på branden och någon spridningsrisk föreligger inte längre