Normalt sett gör livsmedelsinspektörerna på MÖS regelmässiga inspektioner hos restauranger, men även butiker och transportörer som hanterar livsmedel i olika sammanhang, för att se att de håller sig till uppsatta lagar och regler. I huvudsak kontrollerar man då de punkter där det kan vara fel och brister som har betydelse för livsmedelshanteringen.

– Vi försöker jobba enligt principen riskbaserad kontroll och i restaurangerna lägger vanligtvis fokus på köket och den utrustning som används där. Serveringslokalerna tittar vi däremot mer sällan på, säger Sonja Eriksson.

Anmälningarna om den ostädade miljön på McDonalds i Skövde i helgen fick dock inspektörerna att agera.

– Normalt sett är det här inget vi hanterar, men när man ser bilderna reagerar man och vi kände att det fanns anledning att göra kollen. Vidare handlade det om två av varandra oberoende anmälningar, vilket gjorde det här ärendet ovanligt, säger Eriksson.

Eftersom anmälningarna kom in till MÖS på måndagen var det då kontrollen kunde göras. Vid inspektionstillfället fanns dock inget att anmärka på, understryker inspektören.

– På måndagen såg allt bra ut, vilket jag också hade förväntat mig. Men det kändes ändå som att jag behövde veta mer, säger Eriksson.

På plats i restaurangen pratade Sonja Eriksson med en anställd, som hade ansvaret för verksamheten under dagen. Dessutom hade hon kontakt med franschisetagaren Carina Wilhelmsson och diskuterade den uppkomna situationen med henne.

– De har ett jobb de behöver göra för att komma tillrätta med problematiken. Exakt vad är det upp till henne att eventuellt kommentera. Själv har jag inget ytterligare att säga om den bristande städningen, konstaterar Eriksson.

– Mös har heller inte någon tillsynsskyldighet över detta kan därför inte ta till några tvingande åtgärder för att få dem att komma rätta med problemen, men vi ska ändå ha en återkoppling på det här så småningom, tillägger hon.

Eriksson konstaterar vidare att anmälningar av det här slaget kommer in till Mös emellanåt. Hon påpekar samtidigt att det inte bara handlar om McDonalds, utan även andra verksamheter får sin beskärda del av kritiken.

När det gäller de ordinarie inspektionerna får McDonaldsrestaurangerna och andra motsvarande snabbmatsrestauranger flera besök varje år. Inspektionerna görs för övrigt oanmälda, för att det ska bli en korrekt bild av verksamheten.

Har just de McDonaldsrestauranger som ni kontrollerar fått osedvanligt många anmärkningar, eller följer de någon slags "normalmall" för den här typen av restauranger?

– I höstas fick restaurangerna i Skövde anmärkningar avseende bland annat brister i rengöringen i köket i höstas som de ålades att åtgärda.

– Men restaurangerna har hög besöksfrekvens, så med tanke på proportionerna i deras verksamhet är det inget som sticker ut, säger Sonja Eriksson.

Läs mer:

Läs mer: